pMV261-Rv2221c

glnE

其他信息

基因名称

glnE

蛋白名称

glutamate-ammonia-ligase adenylyltransferase

基因信息

https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv2221c