Rv1694敲除菌株

  tlyA

  其他信息

  基因名称

  tlyA

  蛋白名称

  16S/23S rRNA (cytidine-2'-O)-methyltransferase TlyA

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1694