pMV261-Rv3670

  ephE

  其他信息

  基因名称

  ephE

  蛋白名称

  epoxide hydrolase EphE

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3670