pMV261-Rv3526

  kshA

  其他信息

  基因名称

  kshA

  蛋白名称

  3-ketosteroid-9-alpha-hydroxylase oxygenase subunit

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3526