pMV261-Rv3441c

  mrsA

  其他信息

  基因名称

  mrsA

  蛋白名称

  phosphoglucosamine mutase

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3441c