pMV261-Rv2211c

  gcvT

  其他信息

  基因名称

  gcvT

  蛋白名称

  aminomethyltransferase

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv2211c