pMV261-Rv2029c

  pfkB

  其他信息

  基因名称

  pfkB

  蛋白名称

  6-phosphofructokinase PfkB

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv2029c