pMV261-Rv1650

  pheT

  其他信息

  基因名称

  pheT

  蛋白名称

  phenylalanine–tRNA ligase subunit beta

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1650