pMV261-Rv1406

  fmt

  其他信息

  基因名称

  fmt

  蛋白名称

  methionyl-tRNA formyltransferase

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1406