pMV261-Rv1301

  其他信息

  基因名称

  蛋白名称

  threonylcarbamoyl-AMP synthase

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv1301