pMV261-Rv0554

  bpoC

  其他信息

  基因名称

  bpoC

  蛋白名称

  non-heme bromoperoxidase BpoC

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv0554