pMV261-Rv3619c

  esxV

  其他信息

  基因名称

  esxV

  蛋白名称

  ESAT-6 like protein EsxV

  基因信息

  https://mycobrowser.epfl.ch/genes/Rv3619c